Samtale, støtte, udvikling

Terapi
• Individuel terapi
• Parterapi
• Gruppeterapi

Områder med speciale
• Kommunikation & konfliktløsning/parterapi
• Efterfødselsreaktioner
• Kritisk sygdom, støtte til håndtering og accept
• Personlig udvikling, selvværd og selvtillidstræning
• Stresshåndtering
• Spiseforstyrrelser

Hvad kan jeg tilbyde dig?
Via samtale får du støtte til at sætte ord på dine tanker, følelser og problemstillinger.

Udover samtale inddrages evt. kropsøvelser og derved arbejdes der med samspillet mellem krop og følelser. Således kan det blive lettere at få de dybereliggende følelser frem og få sat ord på dem.

Fra ord til handling
Ved at sætte ord på de dybereliggende følelser kan du finde indsigt og styrke til at komme igennem kriser og til at handle – og udvikle dig som menneske.

Udgangspunktet for vores samarbejde er det, der sker her og nu. Det, du har brug for, er det, vi vil arbejde med. Jeg respekterer og værner om de grænser, du måtte ønske at sætte i forhold til dig selv og dit personlige arbejde. Tavshedspligt er en selvfølge.