Mindfulness


Mindfulness er en metode som igennem de seneste årtier i stigende grad anvendes i behandlingen af blandt andet stress, angst, depression, spiseforstyrrelser, misbrugsadfærd og smertehåndtering.

Samtidig er det en metode til personlig udvikling og en måde at træne sin koncentration, nærvær og opmærksomhed på.

Metoden blev udviklet og systematiseret i 1979 af Dr. Jon Kabat-Zinn på University of Massachusetts.


Hvad er Mindfulness?

Vi oversætter mindfulness med: Bevidst nærvær eller bevidst tilstedeværelse.

Det engelske ord "mindfulness" er selv en oversættelse af pali ordet, sati3 (på sanskrit smriti), som betyder opmærksomhed eller årvågenhed. En af udfordringerne ved mindfulness er faktisk at definere hvad det egentlig betyder.

En simpel definition vil være ren opmærksomhed eller bevidst opmærksomhed, som er en før-begrebslig opmærksomhed, der udfolder sig inden sindet eller tankerne begrebsliggør og konceptualiserer vores oplevelse.

Således er mindfulness tæt knyttet til oplevelsen af nuet, som også er det centrale i Thich Nhat Hanh definition af mindfulness: "Mindfulness er at fastholde bevidsthedens modtagelighed for nuet".

Den mest anvendte definition af mindfulness er udformet af Kabat-Zinn(1994):
"Mindfulness betyder, at man er opmærksom på en særlig måde: med vilje, i nuet og uden at bedømme".


Formålet med mindfulness i et psykologisk perspektiv

Formålet i mindfulness er at give os en større grad af mental frihed til at reagere konstruktivt, når vi oplever forstyrrende tanker og følelser i forskellige situationer. Denne mentale frihed opstår, når vi bliver i stand til at vælge, hvor megen energi og opmærksomhed vi selv ønsker at give vores tanker.

I mindfulness sigter vi i høj grad hen imod et fokus på accept af tankerne.

Den vigtigste pointe i mindfulness psykologi er, at psykisk sundhed og velvære ikke er afhængig af tankernes indhold, men af selve vores forhold til tankerne. Det vil sige at vores tanker, følelser og kropslige reaktioner i sig selv er harmløse, men den betydning, vi tillægger dem, er afgørende for, hvordan vi reagerer.


Mindfulness kurset er delt op I 8 moduler - som løber over 8 sammenhængende uger

I løbet af hvert modul vil vi gennemgå lidt teori, der støtter deltagerne i at forstå tankerne bag mindfulness og således få gode forudsætninger for at kunne praktisere mindfulness i praksis.

For at få det fulde udbytte af kurset, er det vigtigt, at deltagerne ønsker at afsætte tid
(ml 15-30 min) til daglig praksis hjemme.


Praktisk information

Mindfulness forløb uge 40-47, i alt 8 gange, på tirsdage Strandvejen 294, 3070 Snekkersten.
Fra kl. 17-19.30


Tilmelding - (rabat ved tidlig tilmelding)

Ved tilmelding inden 18/8: 2.000 kr. pr person

Bring-a-friend (2 pers): 1.800 kr. (tilmelding af 2 personer, samlet betaling 3.600 kr.)

Ved tilmelding efter 18/8: 2.400 kr. pr person

Såfremt du har nogle spørgsmål omkring kurset, er du meget velkommen til at kontakte mig.


Mange venlige hilsner

Anne-Clari


Anne-Clari Vetö

Mindfulness Instruktør

Under supervision af psykolog Emil Noll og psykiater Jane Noll