Etikregler

Alle terapeuter, som er tilknyttet GAIA-Instituttet, er underlagt nedenstående etiske retningslinier. Klager over brud på de etiske regler vil kunne rettes skriftligt til instituttet på post@gaia-instituttet.dk.

Etikreglerne skal:
• tjene psykoterapeuten som støtte ved stillingtagen til etiske spørgsmål
• beskytte klienten mod uhensigtsmæssig og/eller skadelig intervention
• danne grundlag for, at tilliden til det psykoterapeutiske arbejde opretholdes